Koor

Weense Klassieken door Concertkoor Haarlem

21 februari 2018

Concertkoor Haarlem voert in het voorjaar 2018 een concert uit van twee bekende leden van de Weense Klassieken, Wolfgang Amadeus Mozart en Joseph Haydn.

Weihnachtsoratorium 2015

Weihnachtsoratorium 2015

Requiem - Mozart

Een mysterieuze vreemdeling in een grijze jas brengt het verzoek aan Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) een Requiem te schrijven. Gedwongen door geldproblemen en zeer onder de indruk van deze onbekende componeert Mozart dit Requiem tijdens zijn ziekte, en de laatste weken vanaf zijn sterfbed.
In september 1791 schrijft Mozart aan dichter en librettoschrijver Lorenzo da Ponte:

”Mijn hoofd is verward. Het denken valt mij zwaar en ik kan het beeld van de onbekende niet van mij afzetten. Ik zie hem voortdurend voor mij: hij bepleit zijn zaak, zet me onder druk en eist vol ongeduld het werk op. Ik ga ermee door omdat componeren minder vermoeiend is dan niets doen. Trouwens, ik heb niets meer te vrezen. Ik merk aan alles dat mijn uur geslagen heeft. Ik zal spoedig sterven. Mijn einde is gekomen voordat ik van mijn talent heb kunnen profiteren. En toch is het leven zo mooi geweest; mijn loopbaan begon onder zulke gunstige voortekenen. Niemand kan zijn lot echter veranderen. Niemand kan zijn dagen tellen; men moet berusten. Wat de Voorzienigheid beslist, gebeure. Ik hou nu op. Voor mij ligt mijn zwanenzang; die moet ik niet onvoltooid achterlaten.”

Wetende dat hij het Requiem niet kan voltooien, instrueert Mozart zijn leerling Süssmayr uitgebreid over de manier waarop het Requiem voltooid moet worden. Op 4 december 1791 pakt Mozart voor het laatst het Requiem ter hand. Hij voltooit het tot en met de achtste maat van het Lacrimosa.
Het is aan het begin van de vroege ochtend van 5 december 1791 als Wolfgang Amadeus Mozart overlijdt. Lacrimosa dies illa: die dag van tranen en rouw.

Mozart heeft nooit geweten dat zijn Requiem was bedoeld voor de graaf Von Walsegg, die het meesterwerk wilde laten doorgaan voor werk van hemzelf, ter nagedachtenis aan zijn overleden vrouw.

Vesperae solennes de Dominica - Mozart

Medio januari 1779 keert de dan bijna drieëntwintigjarige Mozart na een lange reis terug naar Salzburg, zijn geboortestad. In die maand wordt hij benoemd tot hoforganist, met een salaris van vierhonderdvijftig gulden per jaar. In opdracht van aartsbisschip Colloredo componeert Mozart dat jaar de Vesperae de Dominica, geestelijke koralen voor liturgisch gebruik tijdens zondagsdiensten in de kathedraal van de stad. Dit vroege werk heeft een uiterst zonnig karakter en is van een ongekende intensiteit.

Missa Brevis Sancti Joannis de Deo - Haydn

De Missa Brevis Sancti Joannis de Deo is de zevende mis van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn (1732-1809) en is geschreven in opdracht van de orde van de Barmhartige Broeders in Eisenstadt. Het is genoemd naar hun stichter, de heilige Johannes von Gott. Geheel tegen zijn gewoonte in heeft Haydn dit werk niet gedateerd. Men vermoedt dat het rond 1750 is geschreven.
De feestdag van Joannis de Deo valt op 8 maart. Zeer waarschijnlijk is het werk op die dag voor het eerste uitgevoerd. Haydn was een zeer religieus man en heel wat van zijn innigste en gepassioneerdste muziek is te vinden in zijn vroege missen. De begeleiding door orgel in het Benedictus gaf de mis de bijnaam Kleine Orgelmesse.

Concertkoor Haarlem is een levendig kwaliteitskoor dat onder leiding van dirigent Ger Vos een grote variëteit aan oratoria uitvoert.
Lees meer over het koor of ga direct naar de actuele agenda