Koor

Open repetities

12 februari 2024

Op maandag 19 en 26 februari 2024 organiseert Concertkoor Haarlem openbare repetities. Ben je een geoefende zanger dan ben je van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen.
Voor meer informatie kijk hier.

Ons volgend concert is een Adventsconcert op zondag 1 december 2024. We voeren de volgende stukken uit:

"Nun komm, der Heiden Heiland" van Johann Sebastian Bach
Deze cantate, die als het oudste kerstlied wordt beschouwd, klinkt bijna op de dag af 300 jaar geleden voor het eerst, op 3 december 1724. In het gedurfde openingsgedeelte combineert Bach de oude adventsmelodie met een Franse koninklijke ouverture, passend bij de eerste zondag van de Advent: de koning komt!

"Verleih’ uns Frieden" van Felix Mendelssohn Bartholdy
Deze cantate is een gebed om vrede op tekst van Luther waarbij hij met Frieden die speciale innerlijke vrede bedoelt die ons alleen van Godswege gnädiglich kan worden verleend.

"Vom Himmel hoch, da komm ich her" van Felix Mendelssohn Bartholdy
In de instrumentatie en soms ook harmonieën van dit bekendste Duitse kerstlied uit 1539 klinkt niet alleen Luther maar ook Bach door en zorgt voor een stemmige kerstsfeer.

"Mis in C" van Ludwig von Beethoven
Na de pauze volgt de ontroerende, stralende, intense en bij vlagen mystieke ‘Mis in C op.86’. Naast de drang naar verinnerlijking bevat deze Mis een grote dramatische uitbeelding.

Wil je meezingen? Geef je op.

Onze dirigent Bernhard Touwen, 2022

Onze dirigent Bernhard Touwen, 2022

Concertkoor Haarlem is een verjongend kwaliteitskoor dat onder leiding van dirigent Bernhard Touwen een grote variëteit aan oratoria uitvoert.
Lees meer over het koor of ga direct naar de actuele agenda