Koor

Contact

Wil je graag meezingen in ons koor? Dat is mogelijk. We zijn dit jaar in het bijzonder op zoek naar bassen en tenoren, maar er zijn ook nog enkele plaatsen voor vrouwenstemmen.

Ons koor bestaat momenteel uit ruim 100 zangers, waarvan 35 bassen en tenoren. Het is heel gezellig, maar ook heel leerzaam om met zoveel andere mensen te zingen en gezamenlijk te werken aan bijzonder repertoire. Na ieder concert worden er open repetities georganiseerd, maar je kunt ook een keer op een gewone repetitie langskomen. Mocht de muziek en de sfeer je aanstaan, dan kun je een stemtest doen bij de dirigent. Als hij tevreden is over je zangkwaliteiten en je muzikaliteit, dan kun je lid worden van ons koor. De repetitie vindt elke maandag plaats in de Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1, 2013DA te Haarlem. We beginnen om 19:45 en repeteren tot 22:00. Als je een keer een repetitie wilt bijwonen, is het handig om iets eerder dan 19:45 te komen wegens het uitreiken van de partituren.

Mocht je een keer een repetitie willen bijwonen, dan kun je het beste een e-mail sturen aan info [at] concertkoorhaarlem.nl

Let ook op open repetities. Deze worden vaak kort na een uitvoering gepland en geven iedereen de kans om kennis te maken met ons koor. Wil je buiten de open repetities een keer langskomen, dan kan dat ook. Neem dan contact op met ons op het hierboven vermeld e-mail adres. Je kunt dan vrijblijvend met ons meezingen of gewoon luisteren en sfeer proeven. Je bent van harte welkom!

  Privacy Beleid - Privacyverklaring Concertkoor Haarlem

  Concertkoor Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van verschillende groepen mensen: leden, oud-leden, relaties, concertbezoekers en websitebezoekers. In deze privacyverklaring vatten we samen welke gegevens we waarom verwerken en hoe we dat doen.
  Heeft u vragen, dan helpen we u graag. We zijn altijd bereikbaar via avg [at] concertkoorhaarlem.nl.


  Welke gegevens verwerken we en waarom?

  • Leden
   Leden zijn de vaste leden en projectleden van het Concertkoor Haarlem.
   Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer, foto voor het smoelenboek en gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het koor zoals de datum van inschrijving, aanwezigheid bij repetities, stemgroep, en incidenteel foto’s.
   Waarom? We zijn verplicht om een ledenadministratie bij te houden. De meeste andere gegevens zijn nodig voor het functioneren van het koor. Als u lid wordt, vragen we u daarom om uw toestemming om deze gegevens te verwerken. Geeft u die niet, dan kan dat betekenen dat u geen lid kan worden.
   Hoe lang? Tot maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Groepsfoto’s archiveren we voor onbepaalde tijd, gelabelde portretfoto’s tot maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
  • Oud-leden
   Oud-leden zijn voormalig leden (inclusief projectleden) van het koor. Bij vertrek uit het koor, vragen we leden of ze oud-lid willen worden, wat betekent dat we contactgegevens bewaren. Willen ze dat niet, dan bewaren we alleen de naam en periode van lidmaatschap.
   Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, stemgroep, datum van in- en uitschrijving en soort lidmaatschap (vast/project).
   Waarom? Zodat we contact met u op kunnen nemen over bijvoorbeeld lustrums of concerten met oud-leden. We vragen u om uw toestemming om deze gegevens te verwerken.
   Hoe lang? Tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de inschrijving.
  • Relaties
   Relaties zijn bijvoorbeeld aspirant-leden, muzikanten, repetitoren, dirigenten en zangers waar we eerder mee hebben samengewerkt.
   Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer bankrekeningnummer en eerdere samenwerkingen.
   Waarom? Zodat we u voor eventuele samenwerkingen kunnen benaderen. We vragen u om uw toestemming deze gegevens te bewaren.
   Hoe lang? Voor maximaal 10 jaar.
  • Concertbezoekers
   Van concertbezoekers verwerken we alleen persoonsgegevens als ze kaarten reserveren. Daarnaast verzamelen we geanonimiseerde statistieken zoals het aantal concertbezoekers, of het aantal reserveringen.
   Welke gegevens? Naam en e-mailadres.
   Waarom? Zodat we uw kaarten kunnen reserveren.
   Hoe lang? Tot maximaal één jaar na het concert. De geanonimiseerde statistieken bewaren we voor onbeperkte tijd.
  • Websitebezoekers
   Websitebezoekers zijn personen die onze website concertkoorhaarlem.nl bezoeken.
   Cookies Het Concertkoor Haarlem gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De gebruikersstatistieken worden geanonimiseerd verwerkt en bewaard voor onbeperkte tijd. We gebruiken gegevens niet voor advertentiedoeleinden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat
   Formulieren Vult u een formulier met persoonsgegevens in op de website? Dan moeten we die gegevens natuurlijk verwerken, en vragen we daarvoor expliciet om toestemming. Als u bijvoorbeeld contactgegevens achterlaat in het auditantenformulier, vragen we toestemming om u in ons relatiebestand op te nemen.
   Ingelogde gebruikers Wij registreren geen gegevens van ingelogde gebruikers.

  Hoe verwerken we uw gegevens?

  Delen met derden
  Concertkoor Haarlem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Concertkoor Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Overigens nemen we nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, als die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Concertkoor Haarlem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar. We kunnen dan extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.

  Tot slot wijzen we u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Beveiliging
  Concertkoor Haarlem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via avg [at] concertkoorhaarlem.nl

  Je kunt direct contact opnemen met een van de volgende mensen voor meer informatie:

  • Martine Seldenthuis, Informatie & PR: 06-40256672, pr [at] concertkoorhaarlem.nl
  • Geno Out, secretaris: 023-5288742,
   secretariaat [at] concertkoorhaarlem.nl
  • Barbara Motel, voorzitter: 06-52022438,
   voorzitter [at] concertkoorhaarlem.nl
  • Jan Spengler, functionaris gegevensbescherming (FG): 06-50425346,
   avg [at] concertkoorhaarlem.nl


  Algemene E-mail: info [at] concertkoorhaarlem.nl

  Of stuur een brief aan ons postadres:
  Secretariaat Concertkoor Haarlem
  T.a.v. Geno Out
  Nobellaan 7
  2105 TE Heemstede

  Ten slotte kun je ook het formulier op deze pagina invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.