Koor

Contact

Wil je graag meezingen in ons koor? Dat is mogelijk. We zijn dit jaar in het bijzonder op zoek naar bassen en tenoren, maar er zijn ook nog enkele plaatsen voor vrouwenstemmen.

Ons koor bestaat momenteel uit ruim 100 zangers, waarvan 35 bassen en tenoren. Het is heel gezellig, maar ook heel leerzaam om met zoveel andere mensen te zingen en gezamenlijk te werken aan bijzonder repertoire. Na ieder concert worden er open repetities georganiseerd, maar je kunt ook een keer op een gewone repetitie langskomen. Mocht de muziek en de sfeer je aanstaan, dan kun je een stemtest doen bij de dirigent. Als hij tevreden is over je zangkwaliteiten en je muzikaliteit, dan kun je lid worden van ons koor. De repetitie vindt elke maandag plaats in de Sociƫteit Vereeniging, Zijlweg 1, 2013DA te Haarlem. We beginnen om 19:45 en repeteren tot 22:00. Als je een keer een repetitie wilt bijwonen, is het handig om iets eerder dan 19:45 te komen wegens het uitreiken van de partituren.

Mocht je een keer een repetitie willen bijwonen, dan kun je het beste een e-mail sturen aan info [at] concertkoorhaarlem.nl

Let ook op open repetities. Deze worden vaak kort na een uitvoering gepland en geven iedereen de kans om kennis te maken met ons koor. Wil je buiten de open repetities een keer langskomen, dan kan dat ook. Neem dan contact op met ons op het hierboven vermeld e-mail adres. Je kunt dan vrijblijvend met ons meezingen of gewoon luisteren en sfeer proeven. Je bent van harte welkom!

Je kunt direct contact opnemen met een van de volgende mensen voor meer informatie:

  • Martine Seldenthuis, Informatie & PR: 06-40256672, pr [at] concertkoorhaarlem.nl
  • Geno Out, secretaris: 023-5288742,
    secretariaat [at] concertkoorhaarlem.nl
  • Barbara Motel, voorzitter: 06-52022438,
    voorzitter [at] concertkoorhaarlem.nl
  • Jan Spengler, functionaris gegevensbescherming (FG): 06-50425346,
    avg [at] concertkoorhaarlem.nl


Algemene E-mail: info [at] concertkoorhaarlem.nl

Of stuur een brief aan ons postadres:
Secretariaat Concertkoor Haarlem
T.a.v. Geno Out
Nobellaan 7
2105 TE Heemstede


Privacy Beleid - Privacyverklaring

Concertkoor Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van verschillende groepen mensen: leden, oud-leden, relaties, concertbezoekers en websitebezoekers. In de privacyverklaring vatten we samen welke gegevens we waarom verwerken en hoe we dat doen.
Heeft u vragen, dan helpen we u graag. We zijn altijd bereikbaar via avg [at] concertkoorhaarlem.nl.