Koor

Contact

Wil je graag meezingen in ons koor? Dat is mogelijk, zie het menu zing mee

Ons koor bestaat momenteel uit ruim 90 zangers. Het is gezellig, maar ook heel leerzaam om met zoveel andere mensen te zingen en gezamenlijk te werken aan bijzonder repertoire. Na ieder concert worden er open repetities georganiseerd, maar je kunt ook een keer op een gewone repetitie langskomen. Mocht de muziek en de sfeer je aanstaan, dan kun je een stemtest doen bij de dirigent. Als hij tevreden is over je zangkwaliteiten en je muzikaliteit, dan kun je lid worden van ons koor. De repetitie vindt elke maandag plaats in de Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218, 2015 CK Haarlem. We beginnen om 20.00 uur en repeteren tot 22.15 uur. Als je een keer een repetitie wilt bijwonen, is het handig om iets eerder dan 20.00 uur te komen wegens het uitreiken van de partituren.

Mocht je een keer een repetitie willen bijwonen, dan kun je het beste een e-mail sturen aan info [at] concertkoorhaarlem.nl

Let ook op open repetities. Deze worden vaak kort na een uitvoering gepland en geven iedereen de kans om kennis te maken met ons koor. Wil je buiten de open repetities een keer langskomen, dan kan dat ook. Neem dan contact op met ons op het hierboven vermeld e-mail adres. Je kunt dan vrijblijvend met ons meezingen of gewoon luisteren en sfeer proeven. Je bent van harte welkom!

Contact

Je kunt direct contact opnemen met een van de volgende mensen voor meer informatie:

  • Geno Out, secretaris: 023-5288742,
    secretariaat [at] concertkoorhaarlem.nl
  • Peter Klemann, voorzitter: 06-50218622,
    voorzitter [at] concertkoorhaarlem.nl
  • Jan Spengler, functionaris gegevensbescherming (FG): 06-50425346,
    avg [at] concertkoorhaarlem.nl

Algemene E-mail: info [at] concertkoorhaarlem.nl

Of stuur een brief aan ons postadres:
Secretariaat Concertkoor Haarlem
T.a.v. Geno Out
Nobellaan 7
2105 TE Heemstede

Privacy Beleid - Privacyverklaring

Concertkoor Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van verschillende groepen mensen: leden, oud-leden, relaties, concertbezoekers en websitebezoekers. In de privacyverklaring vatten we samen welke gegevens we waarom verwerken en hoe we dat doen.
Heb je vragen, dan helpen we je graag. We zijn altijd bereikbaar via avg [at] concertkoorhaarlem.nl.