Koor

Dirigent

Ger Vos is koor- en orkestdirigent en ook pedagoog op beide gebieden. Hij is een nestor in de Nederlandse koorwereld en volgde o.a. directie- en interpretatiecursussen bij grootheden als Felix de Nobel en Eric Ericson.

Hij weet goed wat hij met de muziek wil. Zijn adagium is ‘Muziek is het overbrengen van emoties’ waar hij bij ieder concert weer in slaagt.

Als docent directie was hij lang verbonden aan Kunstfactor en 25 jaar aan de Kurt Thomas cursus.

Hij biedt voortdurend uitdaging aan gevorderde zangers. Iedere week bereidt hij een nieuwe inzingoefening voor, passend bij de muziek van die avond.
Zijn ‘Opus 1’, de inzingoefening ‘Dabadabada’ wordt in het hele land gebruikt en is gezongen bij het 70-jarig jubileum van het Nederlands Kamerkoor in het Muziekgebouw aan het IJ.

Onder zijn leiding werkt het koor aan het voortdurend verbeteren van kwaliteit d.m.v. 3-jaarlijkse stemtesten; veel leden hebben zangles. Hij is in het bezit van ‘sprezzatura’: het vermogen om moeilijke dingen als makkelijk aan te bieden; geconcentreerd, met het nodige geduld en daarbij gelukkig ook humor.

Hij geeft graag jonge solisten de kans ervaring op te doen en wanneer ze dan carrière gemaakt hebben blijven ze ook graag voor hem zingen. Ook zangers die verbonden zijn aan de internationale opera werken graag met hem samen en komen graag weer terug. Zij noemen hem een ‘gunnende’ dirigent.
Ger Vos werkte met vaste orkesten als het Brabants Orkest, het Dordts Kamer Orkest, het Randstedelijk Begeleidings Orkest, het Gelders Orkest, het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest (voorheen Holland Symfonia, nu Het Ballet Orkest) en het Limburgs Symphonie Orkest. Als vaste dirigent was hij enkele jaren verbonden aan het Kerkraads Symphonie Orkest.

Zijn rijke staat van dienst is te lezen op www.gervos.eu

Messiah van G.F. Handel, 5 oktober 2013

Messiah van G.F. Handel, 5 oktober 2013