Koor

Geschiedenis

Concertkoor Haarlem is in 1946 opgericht als Koor Katholiek Haarlem door de Haarlemse organist en componist Albert de Klerk. Hij heeft 45 jaar lang het koor geleid en in 1991 het dirigeerstokje overgegeven aan de huidige dirigent Ger Vos. Het repertoire omvat bekende en innovatieve, minder bekende stukken.

Voorgeschiedenis van Concertkoor Haarlem

Al in 19e eeuw kent Haarlem een rijke koorcultuur. In 1895 richt Nicolaas Andriessen, de vader van Hendrik en Willem, de R.K. Oratoriumvereniging ‘Jan Albert Ban’ op. Ondanks de grote bezetting van tweehonderd leden was dit koor slechts een kort leven beschoren. Andriessen ondernam een tweede poging om een R.K. Oratoriumvereniging op te richten in 1902, maar dit mislukte, o.a. door de oprichting van de R.K. zangvereniging ‘Arti et Religioni’, o.l.v. van Jacques de Jong.
Vanaf 1853 mogen katholieken na 275 jaar weer in het openbaar hun geloof belijden en zij zingen het gregoriaans en de prachtige missen in kerkkoren. Wat betreft oratoriumprojecten kwam het moeilijk op gang, hoewel bij feestelijke manifestaties bleek dat er voldoende materiaal was, dankzij de in veilige beslotenheid werkende kerkkoren.
In 1930 richt Hubert Cuypers een R.K. Oratoriumvereniging op, 1935 neemt Eduard van Beinum deze van hem over. Albert de Klerk componeerde en dirigeerde reeds op 17-jarige leeftijd voor dit koor, op verzoek van Van Beinum. Op 9 mei was er nog een generale repetitie maar op 10 mei 1940 heft het koor zich op na de Duitse inval.

Koor Katholiek Haarlem

De geschiedenis van Concertkoor Haarlem begint in 1946. Ter gelegenheid van de huldiging van monseigneur Huibers, bisschop van Haarlem, wordt Albert de Klerk (1917-1998), dirigent, organist, pianist, componist en zoon van Jos. de Klerk (1885-1969, dirigent, fluitist en componist) verzocht voor dit 10-jarig jubileum een groot gelegenheidskoor samen te stellen.

Het is weer vrede, de animo om mee te zingen is enorm en na een zorgvuldige selectie stelt Albert de Klerk een koor samen van 300 zangers en zangeressen. Dit koor zingt onder zijn leiding op 29 april 1946 het Magnificat van Johann Sebastian Bach en de Litaniae Lauretanae van Wolfgang Amadeus Mozart. Het succes is zo groot dat de Katholieke Radio Omroep het concert op 12 mei 1946 uitzendt en er meerdere uitvoeringen volgen.

Het koor heeft zich gevestigd en gaat onder de naam Koor Katholiek Haarlem verder. Met ongeveer 125 zangers en zangeressen slaat het koor een nieuwe weg in ten opzichte van de bestaande Haarlemse oratoriumkoren. Naast bekende oratoria voert het ook minder bekende of vrijwel onbekende werken uit. Het Noord-Hollands Phiharmonisch Orkest, de voorloper van Het Balletorkest, is de vaste begeleider van het koor en deze concerten worden uitgezonden door de NCRV en de AVRO.

Albert de Klerk heeft het koor 45 jaar geleid als hij in 1991 afscheid neemt. Zijn bekend werk ‘Pater Noster’ heeft hij in 1976 speciaal voor Concertkoor Haarlem gecomponeerd.

Dirigent en muziekpedagoog Ger Vos neemt de baton van hem over en met zijn aanstelling verzekert het koor zich van voortzetting en uitbreiding van het hoge niveau.

Voor het eerst wordt er ook een repetitor aangenomen: organiste en muziekdocente Gonny van der Maten, de laatste orgelleerling van Albert de Klerk die cum laude bij hem afstudeerde.

Concertkoor Haarlem

Op verzoek van de leden verandert de naam ‘Koor Katholiek Haarlem’ in 1999 in de huidige naam ‘Concertkoor Haarlem’.

Onder leiding van Ger Vos voert het koor prachtige werken op hoog niveau uit. U heeft de afgelopen 25 jaar kunnen luisteren naar bekende en grote werken van componisten als Mozart, Verdi, Mendelssohn, Brahms en Bach maar ook naar kleinere maar zeer indrukwekkende composities van Andriessen, De Klerk, Boulanger en Tippett.

De inmiddels meer dan 150 uitvoeringen van Concertkoor Haarlem vinden vanaf 1946 op een paar uitzonderingen na altijd plaats in de huidige Philharmonie, voorheen Gemeentelijke Concertzaal en Concertgebouw Haarlem.

Concertkoor Haarlem geniet een stabiele bezetting van ruim 100 zangers. Wekelijks wordt er gerepeteerd onder de professionele en intensieve leiding van Ger Vos. Door zijn veeleisendheid en inzet mag het koor zich meten met het niveau van een goed toonkunstkoor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bekende solisten en orkesten graag met het koor en deze dirigent samenwerken.

Oprichter en eerste dirigent Albert de Klerk.

Oprichter en eerste dirigent Albert de Klerk.

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem