Koor

Geschiedenis

Concertkoor Haarlem is in 1946 opgericht als Koor Katholiek Haarlem door de Haarlemse organist en componist Albert de Klerk. In 1991 volgde Ger Vos hem op en onder zijn inspirerende leiding groeide het koor uit tot het grootste koor van Haarlem. Na dertig jaar trad Bernhard Touwen aan als de derde dirigent van het koor. In 1999 is de naam op verzoek van de leden veranderd in ‘Concertkoor Haarlem’. Het repertoire omvat bekende en innovatieve, minder bekende stukken.

Voorgeschiedenis van Concertkoor Haarlem

Al in 19e eeuw kent Haarlem een rijke koorcultuur. In 1895 richt Nicolaas Andriessen, de vader van de latere organist Hendrik en pianist Willem Andriessen en grootvader van de wereldberoemde Louis Andriessen- de R.K. Oratoriumvereniging ‘Jan Albert Ban’ op. Ondanks de grote bezetting van tweehonderd leden was dit koor slechts een kort leven beschoren. Aanvankelijk gaat het door als vrouwenkoor maar in 1902 gaan zij als gemengd koor verder onder de naam ‘Joseph Haydn’. Toch blijkt het niet levensvatbaar wat in 1903 de weg vrij maakt voor de oprichting van de R.K. Zangvereniging ‘Arti et Religioni’, o.l.v. Jacques de Jong. Hij neemt in1909 ontslag en wordt opgevolgd door Carel Philippeau. Het lijkt erop dat het koor in 1929 ophoudt te bestaan na het uitvoeren van het kerstoratorium ‘Die Heilige Dreikönige.’
Vanaf 1853 mogen katholieken na 275 jaar weer in het openbaar hun geloof belijden en zij zingen het gregoriaans en de prachtige missen in kerkkoren. Aan de Leidsevaart is de bouw gaande van de nieuwe Bavo-kathedraal. Als deze in 1905 in gebruik genomen wordt, neemt bisschop Aengenent het initiatief tot oprichting van een katholiek koor. Dirigent Hubert Cuypers wordt aangetrokken; hij leidt ook de R.K. Oratoriumvereniging in Amsterdam. In 1935 treedt hij terug en Eduard van Beinum, oud-dirigent van de ‘Haarlemse Orkestvereeniging’ en op dat moment tweede dirigent van het Concertgebouworkest, volgt hem op. Albert de Klerk, die zijn eerste orgellessen van Hendrik Andriessen kreeg, componeerde en dirigeerde reeds op 17-jarige leeftijd voor dit koor een nieuw ‘Laudetur Jesus Christus’ voor vierstemmig koor.
De Tweede wereldoorlog breekt uit. Op 9 mei 1940 is er nog een generale repetitie maar op 10 mei moet het Haarlemse Concertgebouw voor onbepaalde tijd sluiten. Van Beinum is opgeroepen voor het leger en het koor weigert toe te treden tot de Kultuurkammer. Haarlem heeft geen katholiek koor meer.

Koor Katholiek Haarlem

De geschiedenis van Concertkoor Haarlem begint in 1946. Ter gelegenheid van de huldiging van monseigneur Huibers, bisschop van Haarlem die zich tijdens de oorlog duidelijk tegen de bezetter had uitgesproken, krijgt Albert de Klerk (1917-1998) organist, componist en later dirigent en conservatoriumdocent het verzoek een koor samen te stellen.
Het is weer vrede, de animo om mee te zingen is enorm. Op 29 april zingen driehonderd zangers onder zijn leiding het Magnificat van J. S. Bach en de Litaniae Lauretanae van Mozart. Het succes is zo groot dat de Katholieke Radio Omroep het concert op 12 mei 1946 uitzendt en later volgen er meerdere uitvoeringen. Bij ‘Beeld en Geluid’ in Hilversum zijn opnames uit die tijd te beluisteren.
Het koor gaat verder onder de naam ‘Koor Katholiek Haarlem’ verder. Naast bekende oratoria voert ‘Koor Katholiek Haarlem’ ook minder bekende werken uit: het begin van een traditie . De NCRV en de AVRO zenden een aantal concerten uit die ook nog steeds te beluisteren zijn bij ‘Beeld en Geluid’ in Hilversum.
Albert de Klerk heeft het koor vijfenveertig jaar geleid wanneer Ger Vos de baton van hem overneemt. Organiste Gonny van der Maten treedt aan als eerste repetitor van het koor. Op verzoek van de leden verandert de naam in 1999 in ‘Concertkoor Haarlem’.

Concertkoor Haarlem

Ger Vos leidt het koor dertig jaar op inspirerende wijze en hij geeft memorabele concerten. Met de uitvoering van het ‘Kyrie’ en ‘Gloria’ van de Hohe Messe van Bach neemt hij op 13 februari 2022 afscheid in de Philharmonie, samen met zijn vrouw repetitor/ organiste Gonny van der Maten. Na afloop van het concert benoemt de Koning hen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en burgemeester Jos Wienen reikt hen de onderscheiding en versierselen uit.
Op 6 maart neemt Bernhard Touwen het stokje over van Ger Vos. Hij is een waardig opvolger van zijn illustere voorgangers. Zijn debuutconcert is op 27 oktober 2022 waarbij hij de traditie voortzet minder bekende werken uit te voeren.
Door zijn samenwerking met het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch weet hij bijzondere solisten van hoog niveau aan te trekken die voor het eerst in de Phil te horen zijn. Vanaf het begin weet hij het koor te inspireren, iedere repetitie is een belevenis en wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Oprichter en eerste dirigent Albert de Klerk.

Oprichter en eerste dirigent Albert de Klerk.

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem

Jubileumfeest - 60 jaar Concertkoor Haarlem