Koor

Concertkoor

Concertkoor Haarlem heeft al 70 jaar ervaring met het geven van bijzondere en mooie concerten. We zijn nog lang niet toe aan pensioen. Ons levendig kwaliteitskoor staat al sinds de oprichting garant voor geïnspireerde concerten met bijzondere koormuziek. In een ontspannen sfeer wordt gewerkt aan concerten op hoog niveau. Het koor wordt sinds november 1991 geleid door Ger Vos. Ook organiste Gonny van der Maten is al 20 jaar de rots in de branding bij de repetities van Concertkoor Haarlem.

Concertkoor Haarlem is een gemengd amateur koor, opgericht in 1946 door de bekende Haarlemse organist en componist Albert de Klerk. De oorspronkelijke naam was Koor Katholiek Haarlem.
Het koor onderscheidt zich van de gebruikelijke oratoriumkoren door het repertoire: het koor richt zich naast de bekende koorwerken ook op koorwerken die minder bekend zijn bij het grote publiek. Op deze manier wil het koor recht doen aan de vele schitterende koorwerken die zelden of nooit worden uitgevoerd.
Zo is in 2005 de Missa Brevis van Zoltán Kodály uitgevoerd en in 2008 de Missa Sancti Papae Pii Decimi van Albert de Klerk. In 2009 is het Gloria van Francis Poulenc ten gehore gebracht en twee zelden uitgevoerde werken van Lili Boulanger. In het jubileumjaar 2011 is A Child of Our Time van Michael Tippett op het podium gebracht. Ook worden daarnaast bekende werken gekozen, zoals de Johannes Passion van J.S. Bach (2008 en 2010), het Requiem van Mozart (2005), Ein Deutsches Requiem van Brahms (2000) of de Carmina Burana van Carl Orff (2003). Het Requiem van Fauré is uitgevoerd in 2005 en 2008. In 2012 is Elias van Mendelssohn uitgevoerd.

Concertkoor Haarlem is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen en bij de Federatie van Haarlemse Koren.

Koordag 2015 in gebouw Zang en Vriendschap

Koordag 2015 in gebouw Zang en Vriendschap