Koor

Concertkoor

Concertkoor Haarlem is in 1946 opgericht als Koor Katholiek Haarlem door de Haarlemse organist en componist Albert de Klerk. In 1999 is de naam op verzoek van de leden veranderd in ‘Concertkoor Haarlem’. Inmiddels staat het koor onder leiding van Bernhard Touwen, de derde dirigent sinds de oprichting.

Concertkoor Haarlem is een ervaren en ambitieus koor dat op een zo hoog mogelijk niveau wil musiceren. Het koor repeteert wekelijks onder de inspirerende leiding van de dirigent die tevens artistiek leider is. Daarbij wordt het op piano begeleid door een ervaren repetitor. Topsolisten verlenen graag hun medewerking en wij vragen uitsluitend professionele orkesten om het koor tijdens de uitvoeringen te begeleiden.

De dirigent kiest met een bijzonder en veelzijdig repertoire regelmatig voor een onbekend werk waardoor het koor op een hoger niveau komt. Met verjonging voor ogen zoekt het zijn eigen weg binnen de onuitputtelijke wereld van de klassieke koormuziek.

Om het niveau te waarborgen heeft elk nieuw koorlid met goed gevolg een stemtest bij de dirigent afgelegd. Deze stemtest wordt elke drie jaar herhaald door een erkend zangpedagoog die landelijk ook andere koren stemt, samen met de dirigent. Ieder koorlid ontvangt een rapportje, met bindend advies. Het kan zijn dat het nodig is zangles te nemen. Daarvoor is een lijst van gekwalificeerde zangdocenten in de regio op de interne site van het koor beschikbaar. Door deze aanpak weet het koor zich verzekerd van een hoge en groeiende kwaliteit

Koordag 2015 in gebouw Zang en Vriendschap

Koordag 2015 in gebouw Zang en Vriendschap