Koor

Doelstellingen en kwaliteit

Concertkoor Haarlem is een zeer ervaren en ambitieus koor dat zich tot doel heeft gesteld op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren.

Daarvoor laat het zich leiden door een dirigent en repetitor die hun sporen ruimschoots verdiend hebben en maakt het gebruik van bijzondere solisten. Alleen professionele orkesten komen in aanmerking om het koor bij zijn concerten te begeleiden.

Het koor laat met een bijzonder en veelzijdig repertoire zien regelmatig te kiezen voor moeilijk en/of onbekend werk. Met verjonging voor ogen zoekt het zijn eigen weg binnen de onuitputtelijke wereld van de klassieke koormuziek.

Om het niveau te waarborgen, heeft elk koorlid met goed gevolg een stemtest bij de dirigent afgelegd. Deze stemtest wordt elke drie jaar herhaald door een gediplomeerd zangpedagoog en de dirigent. Indien nodig wordt aan het betreffende koorlid zangles geadviseerd. Doordat dit advies bindend is, weet het koor zich verzekerd van een zeer hoge en zelfs groeiende kwaliteit.

Masterclass coloratuur 2013 - Annet Lans/Kees Jan de Koning, Nederlands Kamerkoor

Masterclass coloratuur 2013 - Annet Lans/Kees Jan de Koning, Nederlands Kamerkoor