Koor

Dirigent

Ger Vos is koor- en orkestdirigent, pedagoog op beide gebieden en vaste dirigent van Concertkoor Haarlem.

Ger Vos, geboren te Kerkrade, studeerde vanaf 1971 aan het Maastrichts Conservatorium Harmonie-, Fanfare- en Koordirectie en behaalde hiervoor de bijbehorende Praktijkdiploma’s.

Aan hetzelfde conservatorium sloot hij in 1986 zijn studie Orkestdirectie bij Lucas Vis en Anton Kersjes af met het diploma Uitvoerend Musicus (UM) Orkestdirectie, het tegenwoordige Master.

Aan het Rotterdams Conservatorium
behaalde hij in 1980 bij Jan Eelkema
het diploma UM Koordirectie. Daarnaast volgde hij vele directie- en interpretatiecursussen o.a. in Den Haag bij Felix de Nobel en in Wenen bij de Zweedse koorpedagoog professor Eric Ericson tijdens de befaamde Wiener Meister Kurse.

In 2015 nam Ger Vos na 30 jaar afscheid als dirigent bij de Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging.
 Naast Concertkoor Haarlem was hij vaste dirigent van Vocaal Ensemble ‘Vivavoce’ te Wageningen, de KCOV ‘Excelsior’ te Amsterdam en de COV ‘Valerius’ te Barneveld.

Als docent directie was hij lange tijd verbonden aan de Stichting Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties (tegenwoordig LKCA; het Landelijk Kennisinstituut voor de Cultuureducatie en Amateurkunst) en vanaf 1980 was hij 25 jaar lang docent bij de befaamde ‘Kurt Thomas’-zomercursus voor dirigenten.

Verder leidde Ger vele scratch-uitvoeringen en workshops o.a. bij het Brabants Korenfestival te Eindhoven en de Scratchdagen te Leiden, gaf hij gastdirecties, onder meer bij het -voormalig- Limburgs Symphonie Orkest, dirigeerde hij kleinschalige operaproducties en nam hij zitting in de jury bij diverse koorevenementen.

Onder zijn leiding stonden talloze uitvoeringen o.a. met medewerking van het voormalig Brabants Orkest, het Dordts Kamer Orkest, het Randstedelijk Begeleidingsorkest (nu Holland Symphonie Orkest), het Gelders Orkest, het Noordhollands Symphonie Orkest (nu Het Balletorkest), het reeds genoemde Limburgs Symphonie Orkest en ter ere van zijn 25-jarig jubileum bij Concertkoor Haarlem Het Balletorkest.

Als vaste dirigent was hij enkele jaren verbonden aan het Kerkraads Symphonie Orkest. 
Even talrijk zijn, naast vele grote oratoriumuitvoeringen, de a capella werken die hij met diverse vocale ensembles uitvoerde.

Voor meer informatie zie www.gervos.eu

Messiah van G.F. Handel, 5 oktober 2013

Messiah van G.F. Handel, 5 oktober 2013