Koor

Dirigent

Bernhard Touwen is koor- en orkestdirigent, pedagoog op beide gebieden en vaste dirigent van Concertkoor Haarlem.

Bernhard Touwen is dirigent en artistiek leider van Concertkoor Haarlem en pas de derde dirigent sinds de oprichting van het koor in 1946. Hij behaalde de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus Klassiek Piano aan het Rotterdams Conservatorium bij Aquiles Delle Vigne. Als pianist begeleidt hij koren en zangers en treedt hij ook solistisch op. In 2000 sloot Bernhard Touwen de studie koordirectie cum laude af, met zang als bijvak. In juni 2013 nam hij deel aan de internationale dirigentenmasterclass o.l.v. de legendarische pedagoog Jorma Panula.

Inmiddels heeft Touwen veel grote werken gedirigeerd, bekend en minder bekend, oud en modern. Zijn interpretaties van zowel de barokke als de romantische werken worden alom geprezen.
In 2015 richtte hij met zijn partner Julia Achkinazy de Internationale Piano Art Academy op waar zij met succes leerlingen voorbereiden op het conservatorium.

Touwen is dirigent van oratoriumkoor Con Amore in Leiden, Wijks Vocaal en Vocaal Ensemble Markant en kamerorkest Concerto Brabant. Per 1 januari 2024 is als vaste dirigenten artistiek leider verbonden aan het koor en orkest van Bachcantates Tilburg.

Op uitnodiging van de stichting Heusen Vesting Klassiek voert Concerto Brabant jaarlijks de Matthäus Passion en een kerstconcert uit in de Grote Kerk. Zij geven ieder jaar in Den Bosch op 4 mei het Herdenkingsconcert waar laureaten van het Internationaal Vocalisten Concours hun medewerking aan verlenen. Zij komen graag terug als solist bij andere concerten van de dirigent.

In maart 2023 voerde Bernhard Touwen in de Thomaskirche in Leipzig de Matthäus Passion uit met Vocaal Ensemble Markant en Concerto Brabant. Op uitnodiging dirigeerde hij het in oktober 2023 in Italië tweemaal het Requiem van Verdi in muziekstad Cremona en Crema, als afsluiting van de lokale zomermuziekfestivals, in samenwerking met een Italiaans beroepskoor en -orkest. Een aantal leden van Concertkoor Haarlem nam daaraan deel. De lokale pers was lovend en noemde het een experiment dat voor herhaling vatbaar was. Dit voorjaar leidde hij weer de Messiah-dag bij de Leidse scratchdagen waarbij hij in de Pieterskerk een ensemble van 900 zangers en muzikanten op inspirerende wijze door de dag en de partituur leidde.

Voor meer informatie zie www.bernhardtouwen.nl

Bernhard Touwen, 2022

Bernhard Touwen, 2022