Koor

Jubileumboek 75 jaar

Het jubileumboek ‘Concertkoor Haarlem, Vijfenzeventig jaar een uniek geluid‘ verscheen in februari 2022. Auteur is Willem Jan Cevaal, musicoloog, organist en voorzitter van de Andriessen/De Klerkstichting, https://www.andriessendeklerkstichting.nl.

Het boek beschrijft de rijke geschiedenis van het koor, vanaf de oprichting na de oorlog als katholiek koor in de verzuilde tijd en de groei naar het verjongende kwaliteitskoor van nu. Het bevat veel historische foto’s en interessante achtergrondinformatie met achterin een overzicht van alle concerten met medewerkers vanaf 1946.

Het boek beschrijft ook de minder bekende voorgeschiedenis van het koor die begon bij Nico Andriessen in 1894. De cirkel was rond toen zijn beroemde kleinzoon Louis Andriessen in 2017 met de uitgebreide familie Andriessen aanwezig was bij de uitvoering van zijn eerste compositie voor orgel, ‘De Goddelijke Routine’ die door Gonny van der Maten uitgevoerd werd. Andere beroemde dirigenten uit de vooroorlogse tijd zijn Hubert Cuypers en Eduard van Beinum met wie de jonge De Klerk al samengewerkt had.

Dit interessante boek is voor € 17,50 te bestellen via secretariaat [at] concertkoorhaarlem.nl.

Jubileumboek 75 jaar, titelpagina

Jubileumboek 75 jaar, titelpagina

Jubileumboek 75 jaar, achterkant

Jubileumboek 75 jaar, achterkant