Koor

Doelstellingen en kwaliteit

Concertkoor Haarlem heeft als doel om op een hoog artistiek niveau een grote variatie aan koorwerken uit te voeren.

Om de kwaliteit van het koor te waarborgen, voeren we een zorgvuldig beleid.
Bij ieder concert zijn de orkest- en de generale repetitie in de Philharmonie, voorafgegaan door een koordag.

Internationale operazangers, die zelden of nooit in Haarlem te horen zijn, en goede orkesten verlenen graag hun medewerking.

Masterclass coloratuur 2013 - Annet Lans/Kees Jan de Koning, Nederlands Kamerkoor

Masterclass coloratuur 2013 - Annet Lans/Kees Jan de Koning, Nederlands Kamerkoor